Om in aanmerking te komen als Goed Doel voor De Warmste Week moet je voldoen aan een aantal criteria. Doorloop daarom de volgende stappen.

Waren jullie vorig jaar ook al een goedgekeurd Goed Doel voor De Warmste Week?

Zijn jullie een Vlaamse VZW?

De maatschappelijke zetel van de vzw of stichting is gevestigd in Vlaanderen of Brussel en heeft Nederlandstalige statuten. De werking van de vzw of stichting hoeft zich niet te beperken tot Vlaanderen. Het kan ook gaan om een lokale afdeling van een internationale organisatie.

Zijn jullie een VZW die zich inzet voor de levenskwaliteit van mensen en hun omgeving?

Komen ​niet​ in aanmerking:
verenigingen die uitsluitend activiteiten organiseren voor hun eigen leden, politieke partijen, onderwijsinstellingen ( incl. oudercomités, ...), vzw’s die opgericht zijn door de overheid, verenigingen die voornamelijk fondsen werven voor andere vzw’s of voor bepaalde individuen, bedrijfsfederaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, jeugdbewegingen, serviceclubs, verenigingen die enkel betaalde diensten verlenen die geen sociaal oogmerk hebben.

Bestaan jullie al langer dan één jaar?

Goede doelen moeten opgericht zijn voor 1 januari 2019. Deze gegevens worden gecontroleerd via de oprichtingsdata in de kruispuntbank van ondernemingen.

Indien jullie hierover vragen hebben kunnen jullie contact opnemen met de Koning Boudewijn Stichting